Diverse culturen en ontmoeting

Mankracht zet zich in voor diversiteit. Dit betekent verscheidenheid. Alle culturen die in Nederland samenleven hebben wat ons betreft de ruimte om hun eigenheid uit te dragen, maar ook om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Onze activiteiten