Programma en aanmelden seminar betrokken vaderschap 2018

Programma

13.00u Inloop met koffie en thee
13.15u Opening/welkom door Marius van Regteren, VDRS
Inleiding door Mohamed El Hamdaoui, bestuurder MJD/Vlechter
Lezing door Dr. Karin Hoogeveen, senior adviseur/onderzoeker Sardes
Titel: Luizenmoeders gezocht! En vaders dan?
Presentatie door Fokko Drent, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Leeuwarden
Titel: Gezinsbenadering: het kind centraal bij vaders in een Penitentiaire Inrichting
14.30u Pauze
14.50u Workshops 1e ronde
15.40u Workshops 2e ronde
16.30u Conclusies/aanbevelingen, afsluiting, borrel

Direct naar aanmelden workshops

Lezing | Luizenmoeders gezocht! En vaders dan?

De lezing gaat in op achtergronden, geeft voorbeelden en praktische tips voor organisaties om vaders meer te betrekken.

Dr. Karin Hoogeveen, senior adviseur/onderzoeker Sardes

Omschrijving

Ouders zijn onmisbaar voor een optimale ontwikkeling van jonge kinderen, daar is iedereen inmiddels van overtuigd. Een belangrijke groep ouders wordt nogal eens over het hoofd gezien door professionals werkzaam in de zorg, opvoeding en onderwijs en dat zijn de vaders. Dat is jammer, want betrokken vaderschap heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zodra vaders zich meer met hun kinderen bemoeien, heeft dat, net als bij moeders, een positieve uitwerking op de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van meisjes en jongens.

Presentatie | Gezinsbenadering:  het kind centraal bij vaders in een Penitentiaire Inrichting

Fokko Drent, plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Leeuwarden
Lianne ter Heide, projectmedewerker

Omschrijving

Het Gezinsbenadering project moet er toe leiden dat het kind zo min mogelijk last heeft van het feit dat vader in detentie zit. De gezamenlijke aanpak stelt zich tot doel het voorkomen van detentieschade bij kinderen, het doorbreken van misdaad-bevorderende gezinssituaties en het terugdringen van recidive van de vader. De ketenpartners geven uitvoering aan het project door activiteiten en interventies aan te bieden, de PI faciliteert dit aanbod.


Tijdens het seminar betrokken vaderschap hebben wij een interessant aanbod aan workshops. Alle workshops  worden op een informatieve en interactieve manier gegeven.

Workshop 1 | Meer aandacht voor vaders. Hoe doe je dat?

Dr. Karin Hoogeveen, senior adviseur/onderzoeker Sardes

Omschrijving

Professionals in zorg, opvang en onderwijs ‘vergeten’ nogal eens de mannelijke opvoeders. Meestal onbewust spreken zij vooral de moeders aan. Het gevolg is dat veel vaders zich niet gelijkwaardig behandeld voelen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Sardes, waarbij ruim honderd mannen, vooral hoogopgeleid, hun ervaringen deelden.  Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verloskundigen, kraamzorg, consultatiebureaus, kinderopvang en onderwijs ook mannen betrekken bij de eerste periode van het leven van het kind en daarna? Wij hebben tips, u ook?

Workshop 2 | De eerste 1000 dagen van een kind vliegen voorbij!

Nicole Scheffer, pedagoog SKSG Kinderopvang
Harry Stam, beleidsadviseur Kraamzorg Het Groene Kruis

Omschrijving

Tijdens deze workshop staan de eerste 1000 dagen van een kind centraal en de rol van vader die ertoe doet. Er wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van de fysieke en mentale fase van het kind tijdens de eerste 1000 dagen en hoe we vaders hier al in de zwangerschap bij willen betrekken. Aansluitend wordt de rol van de vader besproken en het pedagogische belang en de invloed van de vaderrol.

Workshop 3 | Ouders  in voor en tegenspoed, gezinsbenadering in situaties van huiselijk geweld

Jeroen Trenning, Kenniscentrum Veilig Thuis Groningen
Marije Knigge, trajectbegeleider vrouwenopvang Het Kopland
Jacqueline Posthumus, beleidsmedewerker Het Kopland

Omschrijving

Worden vaders betrokken bij de begeleiding als het gaat om huiselijk geweld situaties? En hoe doe je dat dan?  Tijdens deze workshop gaan we in op de beeldvorming die er is rondom huiselijk geweld en hoor je iets over de ontwikkelingen t.a.v. het betrekken van vaders bij huiselijk geweld situaties. Ook maak je kennis met het systeemgericht werken.

Workshop 4 | Wat is de invloed van eerdere generaties -mannen in de familielijn-  op vaders?

Hilde Mellema, gezinsmaatschappelijk werker, familieopsteller, hulp bij scheiding

Omschrijving

In een opstelling wordt zichtbaar wat er speelt en waar je je nog niet bewust van bent.  Het geeft nieuwe inzichten, rust en helderheid om een nieuwe stap te kunnen zetten. Wat gebeurt er als we vader, kinderen en ex-partner plaatsen in een familieopstelling? Overgrootvader, opa, vader, zoon…wat gebeurt er als we deze familielijn neerzetten? In deze workshop wordt uitgelegd hoe opstellingen werken en wat je ermee kunt.

Workshop 5 | Opvoedingsondersteuning aan migrantenvaders: hoe bereik je ze, hoe houd je ze geïnteresseerd en hoe betrek je ze bij de opvoeding?

Abdel Mehraz, directeur Trias Pedagogica (Opvoeden, Vaderschap, Interculturele pedagogiek)
Lauren Ekkelboom, onderzoeker/methodiekontwikkelaar Trias Pedagogica

Omschrijving

In de vorm van een opvoeddebat worden bovenstaande vragen tijdens de workshop beantwoord. Na een korte introductie over de methodiek en de werkwijze van Trias Pedagogica, zul je tijdens deze interactieve workshop ervaren hoe het is om deel te nemen aan een opvoeddebat. Door middel van vragen, stellingen én het bordspel ‘Huiselijk Geluk’, ga je met andere seminar bezoekers in gesprek over de opvoeding in twee culturen.

Aanmelden

Het seminar zit vol, u kunt zich helaas niet meer aanmelden.Aanmelding wordt verwerkt, een moment geduld...

 

Wij doen onze uiterste best u in te delen in de workshops van uw keuze, maar kunnen dit niet garanderen.