Seminar betrokken vaderschap 2018

Seminar betrokken vaderschap 2018

Donderdag 4 oktober 2018

Seminar betrokken vaderschap

Instanties aan zet!

Doel seminar

In Groningen leeft bij diverse instanties de ambitie om betrokken vaderschap in woord en daad vorm en inhoud te geven. Het seminar biedt praktische tools hoe je dit vanuit diverse invalshoeken kunt doen c.q. vormgeven.

Thema

Het belang van betrokken vaderschap benaderd vanuit diverse invalshoeken.

Welke invalshoeken komen o.a. aan bod

  • Hoe betrekken we vaders meer bij de eerste 1000 dagen van het kind en daarna?
  • Vaders voelen zich door instanties niet altijd serieus genomen als opvoeder. Waaruit blijkt dit en wat kunnen we daaraan doen?
  • Intensiveren van contact tussen gezin en vader in detentie, waarbij het kind centraal staat.
  • Opvoeden in twee culturen.
  • Wat is de invloed van eerdere generaties op vaders bij de opvoeding?

Waar en wanneer

Donderdag 4 oktober van 13.00 – 17.00 uur | MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Meer over het programma van het seminar en aanmelden

Lees het volledige programma van het seminar en hoe je je kunt aanmelden. Aan het seminar zijn geen kosten verbonden.

Met medewerking van

Sardes (Instituut voor opvoeding en educatie), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Het Kopland, Veilig Thuis, Groene Kruis Kraamzorg, SKSG kinderopvang, Trias Pedagogica en MJD/Ouders voor Altijd

Meer informatie

Mocht je op dit moment al vragen of opmerkingen hebben, mail dan naar betrokkenvaderschap@mjd.nl of bel met Bernard Schlimbach, 06 – 43 86 51 43.