Betrokken Vaderschap

Mankracht bevordert actieve deelname van vaders aan de opvoeding van hun kinderen. Door in gesprek te gaan hierover, maar ook door deelname aan bijeenkomsten, seminars en projecten. We bieden vaders de mogelijkheid meer met hun kind te ondernemen, zodat ze de onderlinge band kunnen verstevigen.

In 2019 zal het Platform Betrokken Vaderschap regio Noord zich nog meer richten op de samenwerking met vaderschap-initiatieven in Noord Nederland. Inmiddels is Het Platform gekoppeld aan een landelijke alliantie van instanties die zich bezighouden met betrokken vaderschap.

Projecten en activiteiten